Kurumsal Değerlerimiz

InterLingo Tercüme Kurumsal Değerlerimiz
  • Kurumsal ve mesleki ilkelerimize her koşul ve durumda azami ölçüde bağlı kalırız
  • Yöneticilere değil liderlik kabiliyetine önem veririz
  • Müşterilerimizin gizliliğine önem verir, hukuki olarak garanti altına alırız
  • Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı yaklaşımımızdan taviz vermeyiz
  • Yenilikçi, kolay entegre edilebilir ve küresel standartlara uygun çözümler üretiriz
  • Salt teknolojiye değil, iş süreçlerine de tam anlamıyla hâkim olmayı hedefleriz
  • Kamu yararını ön planda tutan, tüm ürün ve platformlarda bağımsız çözümleri amaçlarız