İş Zekası & İş Analitiği

 • İş Zekası ve Büyük Veri

İ ş zekası ve iş analitiği, kurumların verilerini daha kolay yorumlayabilmeleri ve sonrasında da daha doğru ve kararlar verebilmeleri için oluşturulan süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Yazılım uygulamaları ve veritabanı sistemlerinden toplanan yapısal verilerin yanısıra sosyal medya, gps, konum, blog vb. gibi farklı, yapısal olmayan elektronik ortamlardan toplanan verilerin birbirleriyle konsolide edilerek daha anlamlı ve analiz edilebilir hale getirilmesi ve karar vericilere sunulması iş analiği ve iş zekası sürecinin en önemli parçalarıdır. Örneğin tüm satışlar üst üste toplanarak toplam satış rakamını oluştururlar. Bu bilgi daha da detaylandırılarak, zaman, yer, müşteri bilgileri, ürün bilgileri boyutlarında incelendiğinde giderek analitik bir yapıya dönüşen veriler geçmiş üzerinden şekillenip geleceğe dair ipuçları üretmektedirler.

Şirketimiz, kurumların gelişim süreçlerinden daha hızlı şekilde karmaşıklaşan, yukarıda bahsedilen tüm süreçlerin her aşamasında, Ankara ve tüm Türkiye'de etkin çözümler üretebilmektedir. Yaptığı projelerinde sürdürülebilirlik, yönetilebilirlik, birlikte çalışabilirlik esaslarını her zaman için en ön planda tutarak, gelecekte çıkabilecek ihtiyaçları da bugünden belirleyerek, ilgili standartlara uygun olarak iş zekası ve iş analitiği çözümleri oluşturmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Veri Ambarı Modelleme

Veri ambarı modelleme Veri ambarı sayesinde farklı veri kaynaklarında bulunan heterojen verilerin analiz edilebilir hale dönüştürülmesi, merkeziliği ve tarihselliği sağlanmaktadır. Lingosoft, kurumların analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda da kurumların kendi iş sürecilerine ilişkin tüm soruları cevaplayan kurumsal veri ambarı modellini oluşturacak uzmanlığı sahiptir.

Veri Aktarım Süreçleri Tasarımı (ETL)

Veri Aktarım Süreçleri (ETL) Heterojen yapıdaki kaynak sistemlerden verilerin alınması, temizlenmesi, kullanıcı için anlamlı yapıya dönüştürülmesi ve hedef veri ambarına aktarılması sürecinin bütününe ETL (Extract, Transform, Load) adı verilmektedir. Şirketimiz uzman kadrosu ve üstün teknik kapasitesi ile bu önemli süreci sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaktadır. Bununla birlikte, tüm sistemin atomik yapıda ve kurum verilerinin güncelleme frekansına göre periyodik olarak çalışması da tarafımızca sağlanmaktadır.

Gösterge Panosu ve Kurumsal Karne Tasarımı

kurumsal karne Organizasyonlar için hayati önem taşıyan, daha iyi ve stratejik kararlar vermesini sağlayacak olan; grafikler, eğilimler, anahtar performans değerleri (KPI) görsellerinden oluşan gösterge panoları tasarlayarak, bilgi çalışanları ve yönetim kadrosunun hizmetine sunmaktayız. Bununlar birlikte; farklı perspektiflerle geliştirdiğimiz kurumsal karne uygulamalarıyla, kurumunuzun orta/uzun vadeli stratejilerinin hedeflere ulaşma performansını belirlemenizi kolaylaştırıyoruz.

Veri Temizleme ve Doğrulama

Veri temizleme ve doğrulama Operasyonel sistem veritabanlarında bulunan; iş süreçlerine aykırı, bozuk ve uygun olmayan kirli verilerin, iş ve teknolojik gereksinimlerine göre doğrulanmasını ve düzeltilerek sisteme yeniden aktarılmasını sağlamaktayız. Böylece verilerinizin ilişkili olduğu tüm sistemlerin bütünülüğünü ve doğruluğunu garanti altına almaktayız.

Çok Boyutlu Veri Modelleme (OLAP)

olap OLAP teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi sayesinde, çok büyük kapasiteye sahip verilerinizi yüksek performansla, hızlı ve etkileşimli bir şekilde analiz edebilecek çok boyutlu veri modelleme çözümleri sunuyoruz. Sektörel deneyimiz sayesinde; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Muhasebe, Bütçeleme/Tahminleme gibi yüksek hacme sahip verilerinizi; her türlü boyuta, seviyeye, hiyerarşiye göre erişebilmenizi ve raporlama yapmanızı sağlıyoruz.

Analitik Raporlama ve KPI Geliştirme

Analitik raporlama ve KPI Sektörel iş süreçleri üzerindeki engin deneyimimizle; finans, sağlık, satış, üretim, sigorta, insan kaynakları (HR), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), sosyal medya vb. alanlarda teknik ve iş süreçleri ile ilgili analiz gereksinimlerinizi karşılayacak sektörel anahtar performans göstergeleri ile; gerçekleşen/hedef değerlerinizi ve eğilim durumunuzu ölçülebilir ve bilinebilir kılıyoruz.

Büyük Veri Yönetimi

Analitik raporlama ve KPI Sosyal medya, bloglar vb. veri kaynaklarından elde edilen log, konum, video ve görsel içerikteki yapısal olmayan verilerinizi büyük veri teknolojileri kullanarak işlenebilir, analiz edilebilir hale dönüştürüyoruz. Bu sayede geleneksel veritabanı altyapısı ve araçlarını kaldıramayacağı büyüklükteki verilerle anlık stratejik kararlar alabilmenizi sağlıyoruz.

Müşteri Analitiği (Customer Analytics)

Müşteri Analitiği (Customer Analytics) Müşteri davranışlarını önceden tahmin etmeniz, nasıl bir strateji izleyeceğinize ya da bir etkileşim karşısında nasıl bir yanıt vereceğiniz konusunda büyük önem taşımaktadır. Siz değerli müşterilerimize, müşteri analizi sayesinde; yeni müşteri kazanımı, var olan müşterinin sadakati, yüksek değerli müşterinin belirlenmesini aşağıdaki yöntemlere başvurarak sağlayabiliriz;

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Müşteri Kaybı Analizi (Churn Analysis)
 • Kişiselleştirilmiş Çapraz Satış (Customized Cross Selling)
 • Müşteri Davranışını Öngörme (Customer Behavior Analysis)
 • Sosyal Medya Analizi
 • Dijital Pazarlama Optimizasyonu

Sahtecilik/Dolandırıcılık Korunması (Fraud Protection)

Sahtecilik/Dolandırıcılık Korunması Sahtecilik, dolandırıcılık mali kayıplar oluşturarak tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemektedir. Aşağıdaki yöntemlerin yardımıyla oluşturulan tahmini modellerle, normalden farklılık gösteren durumları, kişileri, kurala uymayan anormallikleri tespit ederek erken müdahale ile sahtecilik ve dolandırıcılık önlemenizde yardım sağlıyoruz;

 • Karar Ağaçları (Decision Tree)
 • İlişkilendirme Kuralları (Classification)
 • Küme Analizi (Clustering)
 • Sinir Ağları (Neural Networks)
 • Risk Yönetimi (Risk Management)

Perakende/Satış Analitiği (Retail/Sales Analytics)

Perakende/Satış Analitiği Tüm satış kanallarınız, tedarik zinciriniz ve ürün gruplarınız bazında performansınızı ve karlılığınızı izleyebilmeniz, yeni gelişmelere göre hızlı aksiyon alabilmeniz için, verilerinize 360 derecelik bakış sağlayacak aşağıdaki yöntemlere ilişkin hizmetler sunmaktayız;

 • Sepet Analizi (Association)
 • Müşteri Segmentasyonu (Customer Segmentation)
 • Tedarik Zinciri Analizi
 • Satış Kanalı ve Mağaza Performansı

Coğrafi Pazarlama (Geomarketing)

Coğrafi Pazarlama Satış bölgeleri, dağıtım kanalları, bayi konumları vb. coğrafi veriler(iniz)i ve bayi, satış, pazarlama vb. iş süreçlerinize entegre ederek harita ve konum tabanlı teknolojiler yardımıyla stratejik kararlar alabilmenin yanı sıra ileriye yönelik güçlü öngörüler ve tahminler yapabilmenizi sağlamaktayız. Coğrafi olarak zenginleştirilmiş verileriniz aşağıdaki uygulamaları kullanarak siz değerli müşterilerimize kolay entegre edilebilir ve esnek çözümler sunuyoruz;

 • Konum Zekası (Location Intelligence)
 • Coğrafi Hedef Belirleme (Geotargeting)
 • Yeni Bayi/Mağaza Yatırımı ve Relokasyonu
 • Satış Bölgeleri ve Ürün Seviyesinde Rekabet Analizi (Competition Analysis)

İleri Analitik Uygulamaları (Advanced Analytics)

İleri Analitik Uygulamaları Geleneksel analiz yöntemlerini geliştirerek, sadece geçmişe ya da günümüze yönelik değil, gelecekte ne olacağını öngörebileceğimiz;

 • Makine Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Kestirimsel Çözümleme (Predictive Analytics)
teknikleri ile analizler yaparak yarına hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz.