Kurumsal Yazılım Geliştirme

  • Yazılım Geliştime ve Entegrasyon

L ingosoft, kurumların operasyonel iş süreçlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine ya da kurumsal hedeflerine daha çabuk ulaşmasının sağlanmasına yönelik ihtiyaç duydukları yazılım gereksinimlerini karşılanmasına ilişkin anahtar teslim yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Teknik bilgi birikimi ve sektörel deneyimi, geniş kurumsal iş ağı ve uzman kadrosuyla; kamu ve özel sektörde bulunan kurumların yazılım ihtiyaçları ile ilgili yenilikçi, kolay entegre edilebilir ve küresel standartlara uygun yazılım çözümleri ve hizmetleri üretmektedir.

Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri (SDLC) ve buna uygun olarak uyguladığımız proje yönetimi süreçleri (PMP) yöntemleri sayesinde, farklı platformlarda konumlanan ürünleri kullanarak, kurumların yazılımı gereksinimlerini çözüm ortaklarımız ile birlikte ihtiyaçlarınıza uygun, sürdürülebilir ve nitelikli çözümlere dönüştürüyoruz. Kamuda görev aldığımız E-Devlet projelerinden edindiğimiz teknik birikim ve iş deneyimi sayesinde, kurumların birbirleriyle koordinasyonuna ve veri paylaşımına ya da kurumların vatandaşlara sunduğu kamusal hizmetlerin üretimine ilişkin doğru ve kesintisiz entegrasyon çözümleri de sunmaktayız.

Mobil Uygulamalar

Veri ambarı modelleme A ndroid, iOS, Windows Phone ve BlackBerry gibi mobil platformlar üzerinde her türlü gereksinimizi karşılayan, kullanımı kolay ve pratik mobil uygulamalar geliştirmekteyiz. Farklı platformlardaki yenilikçi çözümlerimizle, kurumların ürün ve hizmetlerinin iç/dış müşteri ve hedef kitlesine ulaşmasını sağlayan alternatif bir kanal sunuyoruz.

KPS, UAVT ve Yapı Belgeleri Entegrasyonu

Veri Aktarım Süreçleri (ETL) Kurumlar arası protokol sonucunda, Kimlik Paylaşım Sistemi tarafından paylaşılan kimlik, adres ve yapı belgeleri ile ilgili servislerin iş süreçlerinize ve teknolojik altyapınıza göre entegrasyonunu sağlamaktayız. KPS entegrasyonu kapsamında verdiğimiz proje, danışmanlık ve bakım hizmetleri aşağıdaki entegrasyon süreçlerini kapsamaktadır;

  • Kimlik, Nüfus ve Adres Bilgileri Entegrasyonu
  • Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) Entegrasyonu
  • Yapı Belgeleri Entegrasyonu (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi, YY Belgeler)
  • KPS Servisleri Yönetim Uygulaması

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Veri temizleme ve doğrulama EBYS kapsamında, kurumlarda kullanılan evrakların oluşturulmasından dolaşımına, imzalanmasına, arşivlenmesine ve tasfiye edilmesine kadar tüm sürecin yönetilmesini, diğer sistemlerle entegrasyon altyapısının sağlanmasını ve yönetmeliklere ve ulusal/küresel standartlara uygun hale getirilmesine ilişkin proje, danışmanlık ve bakım çözümleri sunmaktayız.

Veri Görselleştirme ve Harita Tabanlı Analiz

olap Büyük hacimli ve kompleks verilerinizi, geleneksel analiz ve raporlama araçlarının ötesinde, bir bakışta analiz etmenizi ve aralarındaki olası ilişkileri, gizli örüntüleri ve trendleri ortaya çıkarmanızı olanaklı kılarak kurumsal hedeflerinize odaklanmanızı sağlıyoruz. İleri teknikler ve frameworkler ile coğrafi veri ve iş verinizi birlikte kullanarak kapsamlı görsel analizlerin yanısıra dönemlik ve bölgelsel iş potensiyeli ve öngürüler sağlayan bütünsel uygulamalar sunmaktayız.

  • Node.js / AngularJS / ReactJS
  • Bootstrap / JQuery
  • D3.js / Highcharts
  • Leaflet / OpenStreetMap / ArcGIS / PostGIS