Projelerimiz

 • Projelerimiz

İş Zekası Altyapısı Oluşturma Projesi (2017)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Oracle BI 12c Uygulaması alt yapısının kurulması ve kurumun veri ambarının oluşturulması, ETL alt yapısının kurulması, harita tabanlı analiz yapılandırılması, PostgreSQL veri tabanındaki harita verilerinin Oracle veri tabanına aktarılarak raporlarda kullanıma hazırlanması ve Oracle BI 11g'den 12c'ye geçiş işlemlerini için yüklenici firmaya verilen danışmanlık hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Oracle BI 12c
 • Oracle Database 11g
 • PostgreSQL

 • Projelerimiz

KKP ve EBYS Raporlarının Oluşturulması Projesi (2017)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Analizler için gereken veri ambarı altyapısının oluşturulması, ELT aktarım süreçleri, Oracle BI 12c kurulumu ve yapılandırılması ve ilgili analizlerin tasarlanması, agentlar aracılığıyla analizlerin ilgili yetki grubundaki kullanıcılara gönderilmesi hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Oracle BI 12c
 • Oracle Database 11g
 • Microsoft SQL Server 2014

 • Projelerimiz

Hizmet Envanteri Analiz Bilgi Sistemi Projesi (2017)

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Bakanlık tarafından verilen hizmetlerin belge ve alt ve üst limit süreleri ve süreçleri ile girilebildiği, Hizmet Envanteri Tablolarının hazırlanabileceği, bu bilgilerden hareketle hizmet standartlarının oluşturulabileceği analiz ve değerlendirme amaçlı bilgi sisteminin geliştirilmesine ilişkin alt yüklenici olarak sunduğumuz yazılım geliştirme hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Ext.Net ASP.NET Web Controls
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Microsoft SQL Server 2012

 • Projelerimiz

Avrupa'da Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı (2016)

Türkiye İş Kurumu  Ülkemizdeki eğitim ve öğretim fırsatlarının Avrupa'daki internet portalına (PLOTEUS) aktarımını sağlayan entegrasyon portalı ve web servislerine ilişkin yüklenici olarak sorumluluk aldığımız yazılım geliştirme hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Ext.Net ASP.NET Web Controls
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Microsoft SQL Server 2014 Express Edition

 • Projelerimiz

PowerBI Dönüşüm Projesi (2016)

T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine ait verilerin, standart veri setleri ile kurumlardan gönderilmesi sonucu bakanlıkta toplanan verilerin analizi için geliştirilen PowerView raporlarının yeni nesil BI aracı olan PowerBI'a taşınmasına yönelik entegratör firmaya sunulan analiz, modelleme, tasarım ve rapor geliştirme hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional Model
 • Microsoft SQL Server Integration Services
 • Microsoft PowerBI

 • Projelerimiz

AHBS Performans Hesaplama Projesi (2016)

T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci basamak sağlık hizmetleri verileri kullanılarak aile hekimlerinin performans hesaplaması kapsamında bakanlığa sunulan entegrasyon, modelleme ve rapor geliştirme hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Oracle BI 11.1.1.7
 • Oracle Database 11g (Exadata)
 • Microsoft SQL Server Integration Services

 • Projelerimiz

More and Better Jobs for Women (2015)

International Labour Organization (ILO) Danışman olarak görev aldığımız bu projede; Kadın istihdamı sorunu çözümüne ve bununla birlikte mevcut iş gücü piyasasında kadın istihdamını artıracak politikalar belirlenmesi ve ilgili kurumlar tarafından uygulanması yönelik kararların alınmasına yardımcı olunması sağlayan analiz ve raporlama sisteminin tasarlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetimizi başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server Integration Services
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • Microsoft SQL Server Reporting Services
 • ASP.NET with C#

 • Projelerimiz

EBYS Yazılım Altyapı Mimarisinin Modernizasyonu (2014)

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yüklenici olarak sorumluluk aldığımız bu projede; tesis edilen ORM altyapısı ile veri erişim katmanı ve veri erişim nesneleri tümden değiştirilmiş, geliştiricilerin veri tabanından soyutlanması ve tesis edilen nesne modeli ile iş süreçlerine odaklanması sağlanmıştır. Ek olarak, OCR tam metin arama ve önbellekleme altyapısının da yazılıma entegre edilmesi sağlanmıştır.

Kullanılan Teknolojiler

 • ASP.NET with C#
 • .NET Framework 4.5
 • Entity Framework 5.0
 • Couchbase DB, ElasticSearch Engine
 • Oracle BI 11.1.1.7
Önizleme

 • Projelerimiz

Sağlık Net Projesi (2013)

T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine ait verilerin, standart veri setleri ile kurumlardan gönderilmesi sonucu bakanlıkta toplanan verilerin analizini ve raporlanmasını sağlayan veri ambarı ve karar destek sisteminin tasarlanmasına ilişkin yüklenici firmaya verilen danışmanlık hizmetini başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Oracle BI 11.1.1.7
 • Oracle Database 11g (Exadata)
 • Oracle Golden Gate 11g
Önizleme

 • Projelerimiz

E-Dönüşüm KDS Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (2011)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlük ve Birim seviyesinde alınan istatistik raporlarının altyapısını oluşturan kurumsal veri ambarının, OLAP ve raporlama modüllerinin teknolojik ve iş süreçleri kapsamında iyileştirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetimizi başarıyla tamamladık.

Kullanılan Teknolojiler

 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server Integration Services
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • Microsoft SQL Server Reporting Services